Toyota Vios 1.5G (CVT)
Toyota Vios 1.5G (CVT)

Giá công bố: 592,000,000 VNĐ

Giá bán: 545,000,000 VNĐ
Toyota Vios 1.5E (CVT)
Toyota Vios 1.5E (CVT)

Giá công bố: 528,000,000 VNĐ

Giá bán: 488,800,000 VNĐ
Toyota Vios 1.5E (MT)
Toyota Vios 1.5E (MT)

Giá công bố: 479,000,000 VNĐ

Giá bán: 458,000,000 VNĐ
0941 83 85 86